Arab

ARAB

Nora Amin

Arab

Datum: December 06 2014, 19.00 p.m. Location: TBA Language: English Pris: ordinarie (140:- stud. / arbetslös. 100:-)

ENGLISH

“ARAB” starts by exposing the labels of identity (Arab Muslim woman) , and the look of the other; then goes towards a live exploration of how one can find his/her profound self beyond the layers of the outside images imposed on her/him, and -above all- through the foreign language that allows more proximity in the description of the experiences that create the specificity of the self. A paradox is revealed: “I can only write myself truthfully in the language of the other who labels me”, a person can appropriate the language of the other, and give it back to him/her, to either re-define the self to the other, or to “be” in another language what one can only be in secret in his/her own language. Another paradox takes place, between the poetry (the verbal expression of the self), and the physical expression of it, as well as the paradox between the recorded video (the past or the hidden) and the live performance (the present and the statement). The English language of the verbal parts triggers the body to affirm its authenticity going back to the roots of its dance: Belly Dance, which is another taboo and yet a vital element shaping the female physicality of the performer. All those perspectives can be looked at as different parts of an “ARAB” woman, who might be double, who might have been dead/coded, then resurrected, who might become another due to the performance of the self . The performance moves between “finding truth” and “expressing truth”, where the metaphors and common places play a bridging role. It searches in the dark places of a self often mistaken for being representative of its native culture, yet also living in its homeland in disguise. It is an attempt to question definitions, break the rules and taboos, shift the borders between cultures and genres, and finally re-create the cultural identity of the artist through its live and artistic performance.

Choreography and poetry Nora Amin Voice over: Reem Hegab, Maysa Zaki, Nefertari Gamal Music: Nader Sami Video: Tamer El Demerdash

SWEDISH

”ARAB” börjar genom att exponera identitetsmarkörer (Arabisk muslimsk kvinna) och Den Andres blick på dessa markörer, för att senare röra sig mot ett undersökande av hur någon kan finna sitt ursprungliga jag bakom de lager av bilder som påtvingats hen utifrån. Framför allt undersöks det främmande språk som tillåter en mer precis noggrannhet i sitt skildrande av de erfarenheter som skapat jagets specificitet. En paradox synliggörs: ”Jag kan endast skriva min sanning med den andres språk, det som tillhör den som benämner mig”. En människa kan tillgodogöra sig den andres språk och återbörda det, antingen i syfte att omdefiniera sig inför den andre eller i syfte att få ”vara” det som man annars, på sitt eget språk, bara kan vara i hemlighet. En annan paradox manifesteras, den mellan poesin (jagets verbala uttryck) och dess fysiska uttryck och likaså en tredje paradox, den mellan videoinspelningen (det förflutna eller gömda) och föreställningens nu (det närvarande och påståendet). Det engelska språket i den talade delen triggar kroppen till att bekräfta sin autenticitet genom att återvända till rötterna av dess dansande: magdansen, vilken bär på ett annat Tabu men ändå ett viktigt element i skapandet av scenkonstnärens kvinnliga fysikalitet. Alla dessa perspektiv kan ses som olika komponenter i en ”ARAB”:isk kvinna som kan vara dubblerad, död/ kodad och sedan återuppväckt. Kanske som en annan på grund av själva föreställningen. Föreställningen söker bland de mörka ytor som utgör ett jag; ofta misstaget för att representera sin inhemska kultur. Detta jag lever under förklädnad i sitt hemland. Föreställningen utgör ett försök att ifrågasätta definitioner, bryta regler och Tabun, flytta gränser mellan kulturer och genrer och strävar slutligen efter att återskapa konstnärens kulturella identitet via sitt konstnärliga framställande.

Koreografi och poesi av Nora Amin Voice over: Reem Hegab, Maysa Zaki, Nefertari Gamal Music: Nader Sami Video: Tamer El Demerdash