Kristof Blom

What is the European model of co production developing?

Kristof Blom

kristof

Date: October 30 2014, 19.00 p.m.
Location: TBA
Language: English
Price: Free

ENGLISH

What is the European model of co production developing? The co production model is rapidly becoming a self evident model of production within contemporary performing arts. This model, however, is also one that raises many questions. How is co production organized? What separates an artist from a curator? What happens to diversity when some institutions have a major influence over that which is being produced? Are we creating a system which shuts out other parts of the world? Which roll plays the cultural program of the European union in the development of models for international co production?

We have invitited the artistic leader for one of Europe´s more important institutions of co production, CAMPO, in order to attempt to address these questions.

Kristof Blom (°1977, Gent, Belgium) studied performing arts at the University of Gent, Belgium. He worked until 2001 as a free-lance dramaturge for different companies and artists such as Toneelhuis Antwerpen, Victoria, Het Paleis, … . In the period 2001 – 2007 he was in charge of international relations for the production house Victoria. In 2008 he joined the start of CAMPO, a new arts centre in Gent that combines a presentation, research and production platform. In 2011 he became artistic director of CAMPO.

SWEDISH

Samproduktionsmodellen blir allt mer självklar som produktionsmodell inom samtida europeiska scenkonst. Men denna modell väcker också frågor. Hur genomförs en samproduktion? Var går gränsen mellan konstnären och kuratorn? Vad händer med mångfalden när några institutioner har stort inflytand över det som produceras? Håller vi på att skapa ett system som stänger ut andra delar av världen? Vilken roll spelar EU’s kulturprogram i utvecklingen av modeller för internationellt samproducerande?

Vi har bjudit in den konstnärliga ledaren för en av Europas viktigaste samproduktions-institutioner, CAMPO, i syfte att försöka besvara dessa frågor.

Kristof Blom (1977, Gent, Belgien) studerade scenkonst vid University of Gent i Belgien. Han arbetade som frilansande dramaturg för olika ensembler såsom Toneelhuis Antwerpen, Victoria och Het Paleis fram till 2001. Under perioden 2001-2007 var han ansvarig för den producerande institutionen Victorias internationella relationer. 2008 deltog han i initieringen av CAMPO, ett nytt konstcenter i Gent som utgör en plattform för presentationer, forskning och produktion. 2011 blev han konstnärlig ledare för CAMPO.